Türk şirketlerin Fas’ta Faaliyet Gösterme Seçenekleri. Şirket, Şube, İrtibat Ofisi Karşılaştırması

     I. Bağlı Şirket (Filiale): Hukuki, Vergisel ve Operasyonel Anlamda Avantajları ve Dezavantajları      II. Şube (Succursale) Kuruluşu      III. İrtibat Ofisi (Bureau de Liaison) Kuruluşu: Esnek Hukuki Yapı      IV.Fas’ta Kurulabilecek Şirket Türleri ve Şirketlerin Kuruluş Aşamaları Anonim şirket ve limited şirket gibi sermaye şirketlerinin yanı sıra, Fas Krallığı’nda [...]

By |2021-01-11T14:52:39+03:00Aralık 13th, 2020|Uncategorized @tr|Yorum yok

Cezayirde Süreli İş Sözleşmelerinin Düzenlenmesi Süre Konusu

Özet Cezayir’de Süreli İş Sözleşmelerinde Hangi sebeple Süreli iş sözleşmesi yapıldığının (örn: le travailleur est recruté pour l’exécution d’un travail lié à des contrats de travaux ou de prestations non renouvelables, à savoir le projet de revêtement des tunnels de…..) İşçinin sözleşmesinin süresini onun yapacağı işin süresine göre belirlendiğinin ( örn: pour les travaux de [...]

By |2020-12-13T16:22:48+03:00Aralık 13th, 2020|Uncategorized @tr|Yorum yok

Cezayir İş Hukukunda İşgücünün Azaltılması Yoluyla İşten Çıkarma

Özet: Türk şirketleri Cezayir’de yaşanan ekonomik sorunların artmasıyla çalışan sayılarını azaltmak zorunda kalmakta ve bunu hukuka uygun bir şekilde yerine getirmek için kanunun öngördüğü prosedürleri sorgulamaktadır. Cezayir hukuku konuyu 21 Nisan 1990 tarihli 90-11 sayılı İş Kanunu’nda (“90-11 sayılı Kanun”) ele almaktadır. Bu kanunda öngörülmüş olan işgücünün azaltılması prosedüründen faydalanmak için kanıtlanabilir bir ekonomik sebebin [...]

By |2020-12-13T16:16:52+03:00Aralık 13th, 2020|Uncategorized @tr|Yorum yok

Cezayir’de Yabancılara Şirket Açma İmkanı Tanıyan Yasal Değişiklik

Sayın Müvekkilimiz, 4 Haziran’da Resmî Gazete’de yayınlanan 2020 senesi finans kanununu tamamlayıcı kanunla Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti mevzuatında oldukça önemli değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Bunlardan yabancı yatırımcılar için en önemlisi, birçok faaliyet alanında, artık Cezayirli hissedarların şirketin %51’ine sahip olmasını şart koşan 49-51 kuralının uygulanmayacak olması ve yabancı hissedarların yerel ortakları olmaksızın şirket kurabilecek olmasıdır.  %49-51 [...]

By |2020-09-04T18:05:00+03:00Eylül 4th, 2020|Uncategorized @tr|Yorum yok

Médiation : Nouvelle Condition Préalable à Toute Action en Justice dans le Cadre des Litiges Commerciaux

NOTE DE SYNTHESE Médiation : Nouvelle Condition Préalable à Toute Action en Justice dans le Cadre des Litiges Commerciaux La Loi No. 7155 s’intitulant « La Loi sur l’Initiation du Recouvrement des Créances Monétaires Résultant des Contrats d’Abonnement » (ci-après la « Loi No. 7155 ») vient d’être promulguée dans le Journal Officiel de la République de Turquie le 19 [...]

By |2018-12-23T11:08:32+03:00Aralık 23rd, 2018|Uncategorized @tr|Yorum yok

La decision relative a la modification de la decision no. 32 sur la protection de la valeur de la Livre Turque

La decision relative a la modification de la decision no. 32 sur la protection de la valeur de la Livre Turque La Decision No. 85 du 12 Septembre 2018 modifiant la Decision No. 32 sur la Protection de la Valeur de la Livre Turque datant du 7 Aout 1989 (ci-apres « la Decision No. 85 [...]

By |2018-12-09T15:35:27+03:00Aralık 9th, 2018|Uncategorized @tr|Yorum yok

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ TERAZİSİNDE MASUMİYET KARİNESİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DENGESİ Özet: Masumiyet karinesiyle ifade özgürlüğünün sıklıkla karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Bu iki hakkın korunmasında yapıcı bir özen gösteren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ("AİHM"), son kararlarıyla bu haklar arasında dikkatli bir denge kurmaya çalışmakta. Terazinin kefesinin masumiyet karinesine doğru kaydığını bile söyleyebiliriz. Giriş: Politik ifade özgürlüğünün [...]

By |2018-12-26T21:08:49+03:00Eylül 9th, 2018|Uncategorized @tr|Yorum yok